Deze tekst wordt vervangen door het topmenu
hier komt een figuur
Deze tekst wordt vervangen door het linkermenu
Hier kan ook nog een keuze-menu komen

Uitleg video's bij Natuurkunde Overal 4 VWO

Je kunt hier video's bekijken die uitleg geven bij de verschillende hoofdstukken en paragrafen van het boek.
1 Beweging in beeld

1.1 Bewegingen vastleggen Beweging vastleggen
Gemiddelde snelheid
Verplaatsing en afstand
De raaklijn
Verschillende bewegingen
1.2 Snelheidsgrafieken Afstand- en snelheidsgrafieken
Van snelheid naar verplaatsing
1.3 Versnellen Versnelling
1.4 Wiskundig gereedschap Voorvoegsels
Rekenen met machten
Significantie
Formules ombouwen/herschrijven
Dubbele eenheden omrekenen
1.5 Grootheden en eenheden Grootheden en eenheden
Massa en volume
   2 Elektriciteit

2.1 Lading en stroom Stroomsterkte
2.2 Spanning Spanning
2.3 Weerstand en geleidbaarheid Weerstand
Geleidbaarheid
LDR en NTC
Diode en LED
Soortelijke weerstand
2.4 Serieschakelingen en .... Serie en parallelschakelingen
Vervangingsweerstand
Gecombineerde schakelingen
2.5 Combinatieschakelingen Wetten van Kirchhoff
Elektriciteit thuis
2.6 Energie, vermogen en ... Vermogen
Energie en vermogen
Capaciteit Ah
   3 Kracht en beweging

3.1 Soorten krachten Zwaartekracht
Massa, zwaartekracht en gewicht
Veerconstante
Luchtweerstand
Dichtheid
WrijvingscoŽfficiŽnt
3.2 Krachten samenstellen en ... Krachten tekenen
Nettokracht
Krachten optellen
Krachten ontbinden
Krachten op een helling
3.3 Kracht en beweging
3.4 Tweede wet van Newton Tweede wet van Newton
3.5 Arbeid Arbeid
Arbeid uit een veer
   4 Trillingen en cirkelbewegingen

4.1 Eigenschappen van trillingen Trillingen
4.2 Trillingen in diagrammen en ... Trillingsfunctie
4.3 Demping en resonantie Massa-veer-systeem
4.4 Cirkelbewegingen Frequentie, omloopstijd en baansnelheid
Middelpuntzoekende kracht
   5 Straling

5.1 Straling en bronnen
5.2 Atomen en verval Atoommodel
Isotopen
Soorten straling en vervalvergelijkingen
5.3 Ioniserende werking en ... Halveringsdikte
5.4 Activiteit en halveringstijd Halveringstijd
Rekenen met halveringstijd
Activiteit
5.5 Effecten van straling Stralingsdosis
Dosisequivalent
   6 Energie en beweging

6.1 Energie omzetten en ... Verschillende energie soorten
6.2 Mechanische energiesoorten Zwaarte-energie
Bewegingsenergie
Veerenergie
6.3 Wet van behoud van energie Energieomzettting berekenen
6.4 Energie door verbranding Verbrandingswarmte
6.5 Vermogen en rendement Vermogen en snelheid
Rendement
6.6 Duurzaam energie opwekken