Deze tekst wordt vervangen door het topmenu
hier komt een figuur
Deze tekst wordt vervangen door het linkermenu
Hier kan ook nog een keuze-menu komen

Uitleg video's bij Natuurkunde Overal 5 VWO

Je kunt hier video's bekijken die uitleg geven bij de verschillende hoofdstukken en paragrafen van het boek.
7 Stoffen en materialen

7.1 Fasen en dichtheid Stofeigenschappen
Dichtheid
Fase overgangen
7.2 Warmte Celsius en Kelvin
Soortelijke warmte
Warmtecapaciteit
5. Soortelijke warmte
7.3 Warmtetransport Warmtetransport
Isoleren
Warmtegeleiding
4. Warmtetransport
7.4 Elektrische geleiding Soortelijke weerstand
7.5 Vervorming Relatieve rek
Mechanische spanning
Elasticiteitsmodulus
7. Rek en spanning
   8 Hemelmechanica

8.1 Gravitatie Gravitatiekracht
8.2 Banen in een gravitatieveld Gravitatie en middelpuntzoekende kracht
11. Derde wet van Kepler
8.3 Gravitatie-energie
8.4 Toepassingen in de ruimtevaart
   9 Golven

9.1 Lopende golven Geluidssnelheid
Golflengte
Lopende golven
7. Lopende golven
9.2 Golven in diagrammen Faseverschil
9.3 Informatieoverdracht
9.4 Staande golven Gesloten uiteinden
En gesloten uiteinde
8. Interferentie
9. Staande golven
9.5 Muziekinstrumenten 10. Muziekinstrumenten
   10 Medische beeldvorming

10.1 Elektromagnetische straling
10.2 Straling uit kernen Foto-elektrisch effect
Energie van een foton
10.3 Beelden door stralings... 5. Halveringsdikte
6. Rekenen met halveringsdikte
10.4 MRI MRI
10.5 Medische beelden
   11 Astrofysica

11.1 Straling van sterren
11.2 Samenstelling van sterren Foton opnemen en afstaan
3. Absorptie en emissie
4. Atoommodel van Bohr
5. Spectraallijnen
Waterstofatoom
11.3 Snelheid van sterren Fraunhoferlijnen en snelheid
11.4 Temperatuur van sterren 1. Straling
2. Kwadratenwet
Verschuivingswet van Wien
Wet van Stefan-Boltzmann
11.5 Classificatie van sterren Intensiteit bij de waarnemer
6. Herzsprung-Russel diagram
   B. Biofysica

B.1 Zien en waarnemen Direct, indirect en diffuus licht
Spiegelwet
Lichtbreking en brandpunt
Soorten lichtbundels
Lenssterkte
Beeldconstructie bolle lens
Lenzenformule
Vergroting
Verschillende oogafwijkingen
B.2 Horen en spreken Druk
Geluidssterkte
Werking gehoor
B.3 Bewegen en heffen Momentenwet
Katrollen
6. Hefbomen
B.4 Hart en bloedvaten
   R. Speciale relativiteitstheorie

1. Relativiteit in de ... 1. Referentiestelsels
2. De weg naar de speciale ... Michelson-Morley experiment
3. Tijd en ruimte 2. Gelijktijdigheid (dl. 1)
3. Gelijktijdigheid (dl. 2)
4. Tijddilatatie
5. Minkowski-diagram (dl. 1)
6. Minkowski-diagram (dl. 2)
Einstein's relativiteitstheorie
Tunnel-paradox
Khan Academy: relativeitstheorie
4. Massa en energie