Deze tekst wordt vervangen door het topmenu
hier komt een figuur
Deze tekst wordt vervangen door het linkermenu
Hier kan ook nog een keuze-menu komen

Uitleg video's bij Natuurkunde Overal 6 VWO

Je kunt hier video's bekijken die uitleg geven bij de verschillende hoofdstukken en paragrafen van het boek.
12 Elektrische velden

12.1 Elektrische kracht en lading Wet van Coulomb
12.2 Elektrisch veld Elektrisch veld
12.3 Elektrische energie en ... Lading, spanning en snelheid
   13 Magnetische velden

13.1 Magnetisme Magnetisme
Magnetische velden
Rechterhandregel
13.2 Magnetische krachtwerking
13.3 Geladen deeltjes in een ... Afbuigen in magnetisch veld
13.4 Magnetisch inductie Inductie spanning
   14 Mechanica in samenhang

14.1 Samenhang bij bewegingen
14.2 Krachten in wisselwerking
14.3 Samenhang bij krachten
14.4 Impuls en behoudswetten Impuls
14.5 Samenhang bij energie
   15 Quantumwereld

15.1 Licht: golven of deeltjes? Quantumwereld
Dubbelspleet experiment
foto-elektrisch effect
Energie van een foton
15.2 Elektronen: golven of deeltjes De golflengte van de Broglie
15.3 Onbepaaldheid in de ... Onzekerheidsrelatie van Heisenberg
Kansdichtheid van een quantum deeltje
15.4 Gevangen deeltjes Deeltje in een doosje
Kleurstoffen
15.5 Atoommodellen Foton opnemen en afstaan
Waterstofatoom
15.6 Tunnelende deeltjes Tunneleffect